top of page

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Постачання природного газу усім категоріям споживачів та покупців природного газу здійснюється на підставі укладених та підписаних між Постачальником та відповідним споживачем (покупцем) договору постачання (або поставки, купівлі-продажу) природного газу у відповідності до положень чинного законодавства України, зокрема, але не виключно відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» № 329 від 09.04.2015 р., Постанови НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газотранспортної системи України», Постанови НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газорозподільних систем України», Постанови НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу”, інших нормативно-правових акті України, що регулюють взаємовідносини та діяльність суб’єктів ринку природного газу при умові обов’язкового виконання нижченаведених умов, а саме:

1.      Постачання природного газу здійснюється за умови, що споживач (покупець) природного газу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, має діючий (чинний) договір розподілу природного газу, що укладений в установленому законодавством порядку між споживачем (покупцем) та Оператором ГРМ, та такому споживачу (покупцю) Оператором ГРМ присвоєно персональний ЕІС-коду, як суб’єкту ринку природного газу.

2.      Постачання природного газу здійснюється за умови, що споживач (покупець) природного газу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, має діючий (чинний) договір транспортування природного газу, що укладений в установленому порядку між споживачем (покупцем) та Оператором ГТС, та за умови присвоєння такому споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу.

3.      Порядок присвоєння суб'єкту господарювання (покупцю, споживачу) ЕІС-коду, як суб’єкту ринку природного газу викладений у пункті 4 розділу VI Постанови НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газорозподільних систем України».

4.      За умови наявності для відповідного споживача (покупця) підтвердженого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період для забезпечення його потреб.

5.      Відсутності у відповідного споживача (покупця) перед діючим постачальником (за умови його наявності) простроченої заборгованості за поставлений йому раніше таким постачальником природний газ. Факт відсутності вказаної заборгованості підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або актом звірки взаєморозрахунків, що складений та підписаний з таким постачальником.

6.      Надання споживачем (покупцем) Постачальнику копії документів, що необхідні для укладення договору постачання природного газу, перелік яких наведений у пункті 4 розділу ІІ Постанови НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу”

bottom of page