top of page

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Постачальник природного газу має права та обов’язки, що передречені Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-15, Господарським кодексом України № 436-15 від 16.01.2003 р., Законом України «Про ринок природного газу» №329 від 09.04.2015 р., Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газотранспортної системи України», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження кодексу газорозподільних систем України», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу” (далі - “Правила постачання”) іншими чинними нормативно-правовими актами та умови договору поставки, зокрема, але не виключно:

1. Постачальник забезпечує споживача (покупця) необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період, за умовами виконання споживачем (покупцем) своїх договірних зобов’язань та вимог чинного законодавства України.

2. Постачальник відшкодовує збитки споживачеві (покупцеві) за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого обсягу природного газу для потреб споживача (покупця) за умови дотримання споживачем договору постачання природного газу відповідно до розділу VІ цих Правил постачання природного газу.

3. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем (покупцем), використовуючи базу даних Оператора ГТС або інформацію споживача (покупця), а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача (покупця).

4. Споживач (покупець) та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи (Постанова НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 р.)

5. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу (покупцю) в разі:

5.1. проведення споживачем (покупцем) неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

5.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;

5.3. розірвання договору постачання природного газу;

5.4. відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

5.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.

5.6. Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

5.7. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС.

6. ПОСТАЧАЛЬНИК ТАКОЖ МАЄ ПРАВО:

6.1. укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

6.2. отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

6.3. на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

6.4. на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

6.5. на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил посатачання.

6.6. інші права, передбачені цими Правилами та чинним законодавством та умовами укладеного договору.

7. ТАКОЖ ПОСТАЧАЛЬНИК ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

7.1. дотримуватись вимог Правил постачання та укладеного договору;

7.2. забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем (покупцем) дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

7.3. забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу (покупцю) обсягу природного газу за умови, що споживач (покупець) виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу (покупцю) обсягу природного газу;

7.4. в установленому порядку розглядати запити споживачів (покупців) щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

7.5. своєчасно надавати споживачу (покупцю) достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві (покупцеві) регулювати власне споживання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем (покупцем) не оплачуються;

7.6. своєчасно повідомляти споживача (покупця), якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

7.7. дотримуватися стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів (покупців) природного газу;

7.8. пропонувати споживачу (покупцю) за договором постачання (купівлі-продажу) природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких є справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами (покупця).

7.9. створити точки контакту для надання інформації споживачам (покупцям). Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повідомляється постачальником споживачу (покупцю) у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

7.10. Надати споживачеві (покупцеві) остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

7.11. виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання, положеннями чинного законодавства України та умовами договору постачання природного газу.

Більш детальну інформацію щодо прав та обов’язків постачальника природного газу, Ви можете отримати шляхом звернення до нашим співробітникам за контактним номером телефону, що вказаний на сайті або шляхом направлення листа (запиту) на офіційну електронну адресу ТОВ «КАПІТАЛ-АЛЬЯНС».

Також, Ви маєте можливість отримати детальну інформацію щодо загальних умов постачання шляхом ознайомлення з проектом договору поставки природного газу та Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року “Про затвердження Правил постачання природного газу

bottom of page