top of page

СПОЖИВАЧ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

 • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015  р.;

 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

  • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

  • відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;

  • перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

  • відсутності укладеного договору постачання природного газу;

  • інших випадках, передбачених цими Правил постачання природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015  р. та чинним законодавством України. 

 

СПОЖИВАЧ ПРИРОДНОГО ГАЗУ МАЄ ПРАВО:

 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

 • на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 цього розділу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;

 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

 • інші права, передбачені цими Правил постачання природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015  р. та чинним законодавством України.

   

bottom of page